Jump to content
Lt_Hammerman

Kako početi OneBlock server

Recommended Posts

Na OneBlock serveru preživljavate na malom ostrvu, kopajući svoj početni blok  koji se ponaša kao generator i koji vam pomaže da napredujete kroz igru. Ovde možete videti sve informacije o OneBlock-u.

[ - Neke osnovne komande.

/help - Otvarate help meni gde možete naći mnoge korisne opcije.
/cash [broj] - Prodajete određeni broj emerald blokova iz svog inventara. Jedan emerald blok vredi $112,5.
/ah - Otvarate meni sa aukcijama.
/ah sell <cena> - Stavljate item koji držite u ruci na aukciju za određenu cenu.
/scoreboard - Palite/gasite scoreboard sa strane.
/like - Lajkujete ili dislajkujete ostrvo na kome se nalazite. Moguće je oceniti samo jedno ostrvo u 24h. Jednom ostrvu možete dati samo jedan like/dislike. ( Morate imati 24h ontime-a da biste koristili ovu opciju. Svoj ontime možete proveriti preko help menija. )
/toplist - Prikazuje vam najbolje igrače u određenim oblastima.
/kit - Ovde donatori mogu uzeti svoj donatorski kit. ( Morate imati 24h ontime-a da biste koristili ovu opciju. Svoj ontime možete proveriti preko help menija. )

/is - Kreirate svoje ostrvo, a kasnije se ovom komandom teleportujete do istog.
/is sethome - Stavljate lokaciju teleporta preko /is na blok na kome stojite.
/is reset - Brišete svoje trenutno ostrvo i pravite novo. Broj reseta je ograničen, tako da pazite koliko puta resetujete ostrvo!
/is settings - Ovde vlasnik ostrva može podešavati permisije svojih članova ostrva.
/is info <nick> - Da vidite informacije o nečijem ostrvu.
/is team invite <nick> - Pozivate igrača da igra sa vama na vašem ostrvu. On tu pozivnicu prihvata komandom /is team accept.
/is team kick <nick> - Uklanjate člana svog ostrva.
/is team coop <nick> - Dajete coop status igraču na vašem ostrvu.
/is team trust <nick> - Dajete trust status igraču na vašem ostrvu.
/is team promote <nick> - Promote-ujete člana svog ostrva na Sub-Owner rank. ( Ovu komandu može koristiti samo vlasnik ostrva )
/
is team demote <nick> - Skidate Sub-Ownera članu svog ostrva. ( Ovu komandu može koristiti samo vlasnik ostrva )
/is expel <nick> - Izbacujete posetioca sa vašeg ostrva.
/is ban <nick> - Banujete igrača sa vašeg ostrva.
/is unban <nick> - Skidate island ban igraču.

[ - Faze.

Kopanjem jednog bloka koji se ponaša kao generator prolazite kroz različite faze. Što više blokova iskopate na višoj ćete fazi biti. Postoji 12 faza, i svaka je na određenom broju blokova:

Plains: 0
Underground: 700
Winter: 2 000
Ocean: 3 000
Jungle: 4 000
Swamp: 5 000
Dungeon: 6 000
Desert: 7 000
Nether: 7 500
Plenty: 8 500
Desolation: 9 500
End: 10 500

Kada dođete do 11 000 iskopanih blokova brojač vam se resetuje i opet počinjete od nule, na Plains fazi.

Svaka faza sa sobom nosi drugačije blokove koje kopate, kao i drugačije mobove, pa se tako npr. na Ocean fazi možete susretati sa lignjama i koralima, a na Desolation sa ravagerima i ostalim opasnim stvorenjima.

[ - Aukcije.

Aukcija je novi vid trgovine među igračima. Njome možete prodavati bilo koji item bilo kom igraču na serveru bez mogućnosti prevare. Samo stavite item koji želite da prodate u ruku i kucajte /ah sell <cena>. Tako bilo koji igrač na serveru može kupiti taj item koji ste stavili na aukciju za naznačenu cenu.

Ukoliko želite da uklonite neki item iz aukcije prvo ga uklonite iz trenutnih aukcija komandom /ah listed, a onda ga pokupite preko /ah expired. Itemi će nestati ako budu stajali više od 7 dana na aukciji ili u /ah expired, tako da redovno pazite na svoje aukcije!

Sve aukcije koje postoje trenutno na serveru možete videti komandom /ah.

[ - Limiti.

Zbog stvaranja lag-a na serveru postoje limiti za neke iteme, tj. ograničenja koliko određenih blokova/stvorenja možete imati na svom ostrvu. Neki od njih su:

  • Torch: 75
  • Redstone: 75
  • Piston: 75
  • Villager: 45
  • Životinje: po 45

Postoji još limita, ali samo ovi su za sad otkriveni. Limite sami otkrivate kroz igru.

[ - Score.

Score je novi sistem bodovanja i nagrađivanja igrača, napravljen po uzoru na Survival server. Sve što radite, odnosno ne radite ulazi u vaš score. Na vama je da otkrijete šta daje najviše score-a, staff vam na takva pitanja neće odgovarati!

[ - Achievementi.

Achievemente dobijate kroz igranje igre. Ne možete da vidite šta je potrebno za koji achievement i nigde ne postoji lista achievementa, tako da vam je najbolje da samo igrate igru i ne obraćate previše pažnje na njih. Svoje achievemente možete pogledati preko /achievements, i tu možete videti da li ste dobili neki novi achievement. Taj achievement će se prikazati kao žuto staklo u achievement meniju.

Svoje achievemente možete podeliti sa drugim igračima levim klikom na njih u achievement meniju.

[ - Questovi.

Questovi su zadaci koje radite na dnevnom (daily) ili nedeljnom (weekly) nivou. Pristupate im komandom /quests. Daily questove je moguće raditi na svaka 24h. Questove morate raditi po redu, ne možete prvo da uradite treći pa onda prvi quest i slično. Svaki quest sa sobom nosi neku nagradu.

[ - Leveli.

Leveli vam uglavnom služe za proširivanje bordera tj. granice ostrva. Na svakih 5 levela vlasnik ostrva ima opciju da poveća border preko help menija.

Svaki put kada pređete na sledeći level dobijate 1 level-up key, koji možete iskoristiti preko help menija ili preko /cc komande koja otvara meni sa crate-ovima.

Na 25. levelu vlasnik ostrva može pozvati trećeg igrača na ostrvo. Do 25. levela moguće je imati samo jednog saigrača na ostrvu.

Exp za levele se dobija ubijanjem mobova, rađenjem achievementa ili prelaženjem faza. Po svakoj pređenoj fazi automatski dobijate određeni broj exp-a predviđen za tu fazu.

[ - Spawneri.

Klasične SkyBlock mob farme su skroz ugašene na OneBlock-u. Sada se umesto toga koriste spawneri. Njih vlasnik ostrva može postavljati preko help menija ukoliko ima određeni achievement koji je potreban za stavljanje tog spawnera. Achievementi koji su potrebni su nepoznati i morate ih sami otkriti kroz igru. ( Spawnere može stavljati samo vlasnik ostrva )

Spawnere je jedino moguće pomeriti preko help menija, nije moguće pokupiti ih silk krampom niti bilo kakvom drugom fizičkom metodom.

* Sve mašine koje prave lag ili na bilo koji način opterećuju server biće uklonjene, a igračima koji su ih napravili sledi moguća kazna! Prvo isprobajte mašinu u manjem formatu, van servera, uverite se da ne pravi lag, fps drop, da ne ometa nikog oko vas i tek onda je pravite na serveru. Server neće nadoknaditi izgubljene iteme ukoliko mašina bude nasilno uklonjena.

* Staff Memberi nisu u obavezi da vam prave razne farme, generatore i slično. Nemojte od njih to tražiti već se malo pomučite da nešto sami napravite!

*** Moguće su dodatne izmene! ***

  • Like 3
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...