Jump to content
Sign in to follow this  
strajja7

Prison Update

Recommended Posts

-Izmenjeni  zidovi mape

-Izmenjeni GuardShop i GuardEnchantRoom

-Ubačen PvPRudnik

•PvPRudnik je novi Event koji traje od 17h do 18h, a ulaz se nalazi u kantini.

•Pristup PvPRudniku imaju samo max rankovi(Inf5D5 i Guard4)

•PvP je  dozvoljen svuda ,a stražari mogu koristiti KgbGuard iteme.

•Pri ulasku u PvPRudnik bićete teleportovani na jedan od 5 spawn-pointa.

Jedan od spawn-pointova

Postoje 3 rudnika ,svaki rudnik ima svoje specijalne blokove koje možete kopati.

DC5FC22C-6155-44E1-A126-7D0D0C59B80B.thumb.png.94490b22c440589c7b5a38283e1294d8.png

Dostupne rude:            2020-04-30_23_04_40.thumb.png.963808c1f82710e1a5448b2d59f85899.png

•Rude se mogu  menjati kod 3 Merchanta za specijalne iteme.

•Svaki Merchant ima 4 questa, a da bi uradili quest morate platiti 100k.

Jedan Od Merchanta

•Kasnije te iteme možete da menjate kod četvrtog Merchanta za Rank Tokene.

Četvrti Merchant , zvani ,,Mali”

Potrebno vam je 4 Rank Tokena za Nove rankove

                         Infamous  Boss [✪BOSS✪]

•Novi specijalni item - Molotovljev koketel.Daje svim guardima koje pogodi Blindness i Slowness efekat.Dobija se 4 komada , komandom /kgbboss . Cooldown je  5 minuta.

2020-04-30_23_06_35.thumb.png.b9965c6798f5439a29809b5b716f1b9d.png

 

 

 

 

 

 

 

•Dodatnih 9 srca

•Sansa da zada protivniku  Nosea i Slowness effect tokom PvP-a

•Može da ide u sve blokove sem u Guard blok.

 

                         GUARD General [***GENERAL***]

•Novi specijalni item - Dimna Bobma.Na pocetku Guard koji koristi ovaj item dobije Invisibility effect, dok igraci oko njega dobiju  Blindness i Slowness.Nakon sto ponovo postane vidljiv, svi igraci oko njega dobijaju area damage.Cooldown na ovaj item je 60 sec.

2020-04-30_23_05_30.thumb.png.07fd3c49f7847ae50078158bfc74f581.png

•Dodatnih 9 srca

•Sansa da zada protivniku Blindness i Slowness effect tokom PvP-a.

•Može ići u svaki blok.

 

Ovi rankovi traju 20 dana, nakon isteka igrač se vraća na predhodni rank(INF5D5 ili GUARD4)

DE803A98-EDC6-4BF1-9B85-96EF98D806A2.png

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...